Ulusal Dergilerde Basılmış Yayınları

Uluslararası Yayınları
07/09/2017
Neden Çocuğum Olmuyor?
07/09/2017

Ulusal Dergilerde Basılmış Yayınları

Doç. Dr. Yavuz Şimşek’in ulusal dergilerde basılmış yayınları

 

1. Kaymak O, Şimşek Y, Çelen Ş, Kahyaoğlu S, Timur H, Danışman N. Ovarian Pregnancy at the 13th Weeks of Gestation: A Case Report. J Turgut Ozal Med Cent 2013:20(1):71-73

2. Şimşek YO, Yılmaz E, Çelik E, Karaer A, Türkçüoğlu I, Çelik Ö, Toğal T. Neredeyse Kaybedilecek (near miss) Obstetrik Hasta Profili, Tedavi Sonuçları ve Maternal Mortalite Değerlendirmesi: Üçüncü Basamak Bir Merkez Deneyimi. Perinatoloji Dergisi 2012; 20(1): 1-5

3. Şimşek YO, Çelik Ö, Yılmaz E, Çelik E, Düz SA, Çelen Ş, Danişman N, Ceylaner S.Akardiyak İkizlikle Komplike Olmuş Spontan Monokoryonik İkiz Gebelikte Ardışık Tedavi Başarısızlığı. Perinatoloji Dergisi 2012; 20(1): 40-44

4. Şimşek Y, Yılmaz E, Çelik E, Türkçüoğlu I, Karaer A, Çelik Ö. Postpartum kanama tedavisinde internal iliak arter ligasyonunun etkinliği ve over rezervine etkisi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2012; 9 (3): 153-158., doi: 10.5505/tjod.2012.26576.

5. Yılmaz E, Şimşek Y, Karaer A, Çelik E, Türkçüoğlu I, Doğan Ç, Aydın E, Çelik Ö. Adneksiyel kitleyi taklit eden ektopik pelvik böbrek. J Turk Soc Obstet Gynecol 2012; 9 (3): 170-172., doi: 10.5505/tjod.2012.14238

6. Yılmaz E, Tanrıkut E, Karaer A, Şimşek Y, Çelik Ö, Minareci Y. Serum CA 125 yüksekliği ile birlikte olan Meigs sendromu: Olgu sunumu ve Literatürün gözden geçirilmesi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 9 (Ek:1); 22-25, doi: 10.5505/tjod.2012.26818

7. Şimşek Y, Çelik Ö, Yılmaz E, Karaer A, Yıldırım E, Yoloğlu S. Assessment of anxiety and depression levels of pregnant women with hyperemesis gravidarum in a case-control study. J Turkish-German Gynecol Assoc 2012; 13 (1): 32-6, doi: 10.5152/jtgga.2012.01

8. Yılmaz E, Turhan U, Şimşek Y, Çelik Ö, Karaer A, Minareci Y. Glanzmann Trombastenisi Tanısı Alan Term Gebenin Yönetimi: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19(3):137 – 139.

9. Şimşek YO, Karaer A, Turhan Y, Çelik Ö. İlk trimesterde tanısı koyulan Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19(2):81 – 84.

10. Çelen Ş, Şimşek Y, Erol N, Şengezer O, Taşkın C, Büyükkağnıcı Ü. İkinci Trimester Amniyotik Sıvı TNF-alfa ve IL-6 Düzeylerinin Preterm Doğumu ve Yenidoğan Yoğun Bakım İhtiyacını Tahmin Etmedeki Rolü. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;18(4):252-6.

11. Yeral İ, Şimşek Y, Seçkin D, Danişman N. Spontaneous Heterotopic Pregnancy with Term Delivery of a Live Infant. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(1):54-56.

12. Şimşek Y, Doğan NU, Şengezer O. Multifetal Pregnancy Following Emergency Contraceptive Pill Containing Levonorgestrel: Case Report. Gynecol Obstet Reprod Med;2010;16:178-180.

13. Kaymak O, Şimşek Y, Doğanay M, Yıldız Y, Mollamahmutoğlu L. Ectopic pregnancy following levonorgestrel emergency contraception: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 168-169, doi: 10.5152/jtgga.2010.29

14. Şimşek Y, Kaymak O, Türkçapar F, Öksüzoğlu A, Ant Ö, Danişman N, Türker M. Adneks Torsiyonunu Taklit Eden Retrovezikal Yerleşimli Pelvik Kist Hidatik. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(5): 344-347.

15. Özcan S, Karayalçın R, Şimşek Y, Özyer Ş. A Rare Complication of In vitro Fertilization, Heterotopic Triplet Pregnancy: A Case Report. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (23): 932-934

16. Şimşek Y, Ceylan B. Stres İnkontinans Tedavisinde Midüretral Sling Operasyonunun Etkinliği: 2 Yıllık Takip Sonuçları. J Turk Soc Obstet Gynecol, 2009; 6 (2): 111-116.

17. Şimşek Y, Taflan S, Özel M, Uğur M, Mollamahmutoğlu L. Aile planlaması polikliniğine gebelik tahliyesi istemi ile başvuran hastaların acil kontraseptif hormonal yöntemler ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (24): 980-986.

18. Öksüzoğlu A, Üstün Engin Y, Şimşek Y, Akbaba E, Karadenizli S, Danişman N, Mollamahmutoğlu L. Radial ray malformasyonunun eşlik ettiği trizomi 18 olgusu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (22): 887-889.

19. Şimşek Y. Çelen Ş, Yurtçu E, Erol N, Danişman N. Gebeliğin İkinci Trimesterinde Tanı Koyulan İzole Fetal Araknoid Kist Olgusunun Prenatal ve Postnatal Takibi: Olgu Sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2009; 6 (21): 835-837.

20. Çelen Ş, Şimşek Y, Topfedaisi N, Hasdemir B, Danişman N. Komplet uterus didelfisi olan bir hastada sağlıklı gebelik: Olgu sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal,2009;6(21):844-5.

21. Şimşek Y. Perimenopozal Dönemde Anormal Uterin Kanaması ve Kontrasepsiyon İsteği Olan Olgularda Etonorgestrelli İmplant Uygulaması: Bir Yıllık Sonuçlar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(1):30-3.

22. Aktulay A, Şimşek Y, Üstün Y, Danışman N, Yapar EG. Doğum Eylemi Yönetiminde Partogram. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;20(5):771-776.

23. Şimşek Y, Yılmaz S, Akalın H. Doğumda Tanınan Nadir Bir Konjenital Dermatoz; Harlequin İktiyozis : Olgu sunumu. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;17 (5) :620-622.

24. Doğan NU, Şimşek Y, Çiçek MN. Myoma Uteri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. J Gynecol-Obstet Neonatal, 2008;17 (5):645-648.

25. Şimşek Y, Kaymak O, Yılmaz Ş. Prenatal diagnosis of a rare congenital anomaly , Isolated ectopia cordis: A Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst .2008;18 (4):277-279.

26. Şimşek Y. Stres İnkontinans Tedavisi İçin Uygulanan Retropubik Midüretral İntravajinal Sling Operasyonunun Major Komplikasyonları ve Yönetimi: 3 Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2007; 21(4):235-237.

27. Albayrak M, Erkan S, Şimşek Y, Gezer A, Şimşek A, Uludağ S. Gebelikte Tanısı Koyulan Primer Beyin Tümörü: Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2006; 20(3):167-169

28. Gezer A, Oral E, Şimşek Y, Çağdaş A, Pakkal N. Makrozomik doğum yapan kadınlarda doğum sonrası glikoz metabolizmasının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi. 2005; 15:1-5

29. İrez T, Şimşek Y, Kaleli S. Preimplantasyon Genetik Tanı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2005; 19: 131-134